Home Električna energija DOBIT CGES-a 3,6 MILIONA EURA