Home Električna energija BUGARSKI IBEX BILJEŽI REKORDNU TRGOVINU U JANUARU