Home Obnovljivi izvori energijeHidroenergija AMBASADOR SR NJEMAČKE I DELEGACIJA KfW BANKE OBIŠLI HE „PERUĆICA“